โรงเรียนบึงขวาง(มหาดไทยอุปถัมภ์)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบึงขวาง(มหาดไทยอุปถัมภ์)

       ยินดีต้อนรับ  นายสุนทร อาดำ  

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน

รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

 โรงเรียนบึงขวาง(มหาดไทยอุปถัมภ์)

14937260_1217215804983930_7427316421054383611_n

14906826_1217215854983925_8017827188421563644_n

14947875_1217215901650587_2627593552932082746_n

ใส่ความเห็น »

ยินดีต้อนรับ คุณครูอมรรมัย สมใจ สู่โรงเรียนของเรานะคะ

S__30654469S__30654469

ใส่ความเห็น »

ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕

sar1

sar2

ใส่ความเห็น »

วันงดสูบบุหรี่โลก

945857_504238622974722_455684212_n 383516_504239026308015_1388765472_n

ใส่ความเห็น »

คุณครูคนใหม่

931443_499184763480108_517845393_n

971793_499184750146776_515985406_n

 

ใส่ความเห็น »

ฉีดยุง

486825_495130957218822_1623279976_n

946666_495131137218804_2060724351_n

ใส่ความเห็น »

คณะครูอบรมเรื่องการจัดทำหลักสูตร

390629_495130063885578_251933752_n

934904_495129760552275_1912399845_n

ใส่ความเห็น »

คณะครูอบรมเรื่องการวัดผลและประเมินผล

310004_493417027390215_1473491628_n

946692_493417174056867_366167744_n

ใส่ความเห็น »

ประชุมผู้ปกครอง

941914_492580890807162_1747218469_n

935524_492580994140485_1453534263_n

ใส่ความเห็น »

การไฟฟ้ามอบศาลาเอนกประสงค์

485360_479918148740103_297203093_n 484052_479918238740094_1251595076_n

ใส่ความเห็น »